Blockchain

« Back to Glossary Index

Een ketting van cryptografisch aan elkaar geregen blokken met transacties (of afspraken, of zelfs software-code) erin. Aan elkaar rijgen gebeurt door het herhalen van de hash van het vorige block boven aan het volgende block mee te nemen, en dat ook weer te hashen.

Blockchains worden robuust door distributie van vele kopieën verspreid over ‘nodes’ middels peer-to-peer technologie.

Blockchainnetwerken komen tot consensus door een mechanisme dat “proof of work” heet. Er wordt in een wedloop gezocht naar de oplossing van een cryptografisch som. De winnaar bepaalt de inhoud van het volgende blok.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.