Ethereum

Een blockchain gebaseerd crypto currency netwerk waar een aantal zaken op mogelijk is:

  • Waarde overdracht;
  • Data opslag;
  • Bevatten en uitvoeren van code. (software). Deze code wordt uitgevoerd op een bepaald of willekeurig moment op het moment dat het een seintje krijgt van andere code op de blockchain, of een oracle.

Vooral die code is van belang. De uitvoering van de code kan een herverdeling van geld inhouden. En de code kan een softwarematige vertegenwoordiging zijn van een ‘business rule’. Deze worden Smart Contracts genoemd.

Meerdere Smart Contracts vormen kunnen een DAO vormen. Een Distributed Autonomous Organisation.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.