Lightning Routing Node

Een Lightning Routing Node is een computer die het voor meerdere gebruikers mogelijk maakt om betalingen te verzenden. Deze computer is altijd online. Een routing node kan één van meerdere “hops” zijn in een pad van de verzender van Bitcoin aan de ontvanger. Het pad van verzender kan alleen via lightning kanalen verlopen.

Een voorbeeld. Als Carol 1 BTC aan Bob wil verzenden via lightning, maar Carol en Bob hebben geen direct kanaal met elkaar geopend dan is er geen route mogelijk en mislukt de betaling. Maar Alice heeft een Routing Node! En Carol en Alice en ook Alice en Bob hebben wel kanalen met elkaar geopend. De betaling kan nu via Alice worden gerouteerd. Carol betaalt 1 BTC aan Alice en de routing node van Alice stuurt vervolgens de betaling door aan Bob. Dat is de functie van een routing node.

Het is voor geen van de partijen de moeite om te frauderen of fonsden achter te houden, want zodra dat gedetecteerd wordt pakt dat uit in het nadeel van de fraudeur.

(Als je vanaf je mobieltje een kanaal opent met een Routing Node, dan wordt je niet automatisch zelf ook een routing node. Omdat de Lightning apps in je mobiel niet geschikt zijn om betalingen te routeren. Je hebt dan een End User Node).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.