Multisig

Staat voor Multi Signature. Meerdere handtekeningen.

Een gangbare vorm van multisig is “2 van 3”. Dat wil zeggen, als iemand een bepaald saldo van Bitcoins wil verzenden, dan zijn 2 van de 3 voorgeschreven handtekeningen noodzakelijk. Er is dus sprake van 3 geheime sleutels. Pas als 2 van de 3 geheime sleutels wordt gebruikt om twee handtekeningen te zetten kan de Bitcoin verzonden worden.

Er zijn ook combinaties mogelijk met “6 van de 7”, of “5 van de 9”.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.