PDS Personal Data Store

De personal data store geeft de eindgebruiker, om wiens informatie het gaat, regie erover.

Voorbeeld. Je leeftijd, die gaat over jou. Maar de Gemeente bewaart ‘m voor je. Je hebt geen idee hoe vaak deze wordt geraadpleegd, en door wie. Met een PDS krijg je de regie over wie wat met gegevens over jou doen. Hashes van informatie worden op een blockchain opgeslagen om de authenticiteit te garanderen.

Voorbeelden:

This entry was posted in . Bookmark the permalink.