Permissioned Blockchain

Een besloten variant op de originele open en publieke blockchain. Door een blockchain te ommuren neemt onmiddellijk het vertrouwen erin af. De code is immers niet meer te inspecteren, noch de inhoud.

Desalniettemin kan het lonen om er mee aan de slag te gaan om ervaring met blockchain technologie op te doen, in een omgeving waar de open blockchain nog als te ingrijpend wordt gezien. Het is dan wel zaak om met keten partners minimaal buiten de organisatie te koppelen. Want intern gebruik van een blockhain kan efficiënter met een zogenaamde “Database” gedaan worden.

Hier schreef ik er een artikel over.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.