Smart contract

Een Smart Contract is een stuk programma-code dat op de blockchain is vastgelegd en zichzelf kan uit voren op basis van een trigger. Deze trigger kan zijn:

  • Een willekeurig moment in de tijd
  • Een bepaald moment in de tijd
  • een queue van buitenaf, door een ander smart contract of een Oracle.

Wanneer een smartcontract uitvoert, worden de routines in de softwarecode uitgevoerd. het belangrijkste component daarin is de if-then-else routine. Als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan geld worden gealloceerd aan een begunstigde, Of niet.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.