Utility

Utility token (is geen security token)

Utility tokens (in tegenstelling tot security tokens) zijn tokens met een bepaald nut op een bepaalde blockhain. Ze vervullen een bepaalde functie op die blockchain en de blockchain is zodanig ver gedistribueerd dat er niet een bedrijf kan worden aangewezen dat verantwoordelijk is. Ze zijn niet ontworpen als een investering en ze zijn ook niet zo ontworpen dat er met enige regelmaat dividend o.i.d. wordt opgebracht.

In de Verenigde staten zijn alleen Bitcoin en de Ether (op Ethereum) aangemerkt als een utility token en dus geen security. De grote bulk van ICO-tokens die in 2017 werden gelanceerd presenteerden zichzelf als utility token, terwijl het eigenlijk security tokens zijn.

Zie ook het stukje dat ik over Ethereum is een utiliy token schreef.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.