Blockchain obituaries?

Bekend in de Bitcoinwereld zijn de Bitcoin obituaries van 99Bitcoins. Een lijst van meer dan 300 “overleidensberichten” geschreven door auteurs die dachten dat het tijd was om Bitcoin af te schrijven.

Haha: Not. Het lijkt er op dat we nu even door een fase heengaan waarin “de blockchain” wordt afgeschreven. Hier een aantal voorbeelden:

  1. Quote 500, augustus 2018
  2. De Correspondent, augustus 2018,
  3. Medium.com, april 2018.
  4. Volkskrant, november 2018.
  5. FD (paywall), januari 2019.

Maar ik kan u vertellen: Haha, not!

Bitcoin en Blockchain zijn nog jonger dan 10 jaar. Het tot wasdom komen van een dergelijke technologie heeft tijd nodig. Geduld. Komt goed.

Kijk in dit kader eens de keynote van GaryVee op ChainXChange 2018.

Ps 1: Wat mij betreft had hij het verhaal ook prima over kunnen brengen zónder te vloeken.
Ps 2: Ik geef geen waardeoordeel over de conferentie “ChainXChange”. Ik had er namelijk nog niet van gehoord en verder ook nog niet naar gekeken.

Het lijkt er sterk op dat we momenteel door de “Trough of disillusionment” in de Gartner Hype Cycle gaan. En een onderscheid tussen Publieke en Besloten blockchains is hier zeker relevant. Waar de publieke (Permissionless) blockchains zoals Bitcoin zeker succesvol zijn, (want dat meet je niet alleen in koers), gaan de hierboven opgesomde artikelen voornamelijk over besloten (Permissioned) blockchains. Dat brengt je bij de vraag of besloten blockchains eigenlijk wel echt blockchains zijn. Dat is uiteindelijk simpelweg een definitiekwestie.

Ik ben van mening dat uiteindelijk besloten blockchains ook bestaansrecht hebben, maar ze dienen een ander doel, een consortiumdoel. Binnen dat consortium voegt het vertrouwen tussen de partijen toe. Buiten zo’n consortium zal je de consortiumpartijen op hun blauwe ogen moeten vertrouwen, dat ze doen wat ze zeggen dat ze doen.

En wanneer het aankomt op assets in de echte wereld, dan heb je een oracle nodig. Voor koffiebonen, diamanten en containers. En die moet je dan maar vertrouwen. Die oraclefunctie is een moeilijk punt. Daar waar de werkelijke wereld de digitale wereld raakt. (Dat gaat makkelijker als hetgeen waar het om draait, al in de blockchain zit, zoals coins. Dan heb je geen oracle nodig, dan is er een zogenaamde native asset).

Maar als je de lijn van de Gartner Hype Cycle vervolgt, dan komt het allemaal goed! 🙂