Blockchain obituaries?

Bekend in de Bitcoinwereld zijn de Bitcoin obituaries van 99Bitcoins. Een lijst van meer dan 300 “overleidensberichten” geschreven door auteurs die dachten dat het tijd was om Bitcoin af te schrijven. Haha: Not. Het lijkt er op dat we nu even door een fase heengaan waarin “de blockchain” wordt afgeschreven. Hier een paar voorbeelden: één, twee, drie. Maar ik kan u vertellen: Haha, not!

Bitcoin en Blockchain zijn nog jonger dan 10 jaar. Het tot wasdom komen van een dergelijke technologie heeft tijd nodig. Geduld. Komt goed. Kijk in dit kader eens de keynote van GaryVee op ChainXChange 2018.

Ps 1: Wat mij betreft had hij het verhaal ook prima over kunnen brengen zónder te vloeken.
Ps 2: Ik geef geen waardeoordeel over de conferentie “ChainXChange”. Ik had er namelijk nog niet van gehoord en verder ook nog niet naar gekeken.