Blockchain consortium R3 in zwaar weer

Het lijkt erop dat het niet zo soepel loopt als gehoopt in het R3CEV consortium.

Ik kwam dit stukje op Bankingtech.com tegen (Engelstalig). Het gaat over R3CEV, een consortium waar 60 banken verspreid over de wereld deel aan nemen. Het gaat om z.g.n. “tier one” banken, oftewel de grootste jongens. Het consortium is gevormd om te onderzoeken of Blockchaintechniek deze banken kan helpen. Bijvoorbeeld bij het onderling vereffenen van geld(transacties).

In de community van mensen die al een aantal jaren betrokken zijn bij Blockchain initiatieven, is zeer sceptisch gereageerd. De puristen zijn van mening dat een Blockchain per definitie open en transparant is, en dat iedereen er aan moet kunnen sleutelen. R3 is dat zeker niet. Bij R3 gaar het om “permissioned” software. (Voor zover er al software ontwikkeld is).

Het stukje beschrijft dat, terwijl het consortium bezig is met het uitwerken van ideeën, (iets wat nog meerdere jaren zou kunnen gaan duren), individuele partijen patenten aanvragen voor ideeën die ook onderdeel van R3 zijn. Je kan je de scheve ogen al voorstellen. Er schijnen zich momenteel allianties te vormen onder de deelnemers…

Het e.e.a. is natuurlijk wind in de zeilen voor de critici.

Aan de andere kant, je leest ook dat een van de grootste creditcardmaatschappijen van de Verenigde Staten, toe treedt. Maar of dat een succes indicator is…?